இயற்கைவழி இயக்கம்

May 31, 2018
எமது பாரம்பரிய மரபுசார்ந்த நல்ல விடயங்களை அறிவியல் தளத்துக்கு சமாந்தரமாக எடுத்துச் சென்று எதிர்கால சந்ததியினர் அவற்றை மனித குல ...Read More

கையேந்தும் கலாசாரத்தைத் தந்துவிட்டுப்போன 2009

May 30, 2018
2009 ஆம் ஆண்டு இரத்த ஆறு ஓடி முடிந்து அதன் வாடை கூட விட்டு விலகாதிருந்த நிலையில் எஞ்சியிருந்த இரத்தத்தையும் உறிஞ்சிக் குடிக்கும் நோக்கத...Read More

முள்ளிவாய்க்கால் எனும் பெரு நெருப்பு

May 30, 2018
ஆயுதப் போருக்கு பின்னரான காலப்பகுதிகளில் தமிழ் மக்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் பிரச்சினை, அரசியல் கைதிகள் பிரச்சினை, காணி விடுவிப்பு பிரச்...Read More
Powered by Blogger.