ஆசிரியர் பார்வை

June 30, 2018
வரைமுறையின்றி சூறையாடப்படும் தாயகக் கடல்வளம் கடந்த போர்க் காலங்களில் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த எமது தாயகப் பிரதேசத்து கடல்வளம் இன்று வரைமுற...Read More

பதநீர் விற்பனையை மேம்படுத்திய புலம்பெயர் தமிழர்

June 30, 2018
இலங்கையில் கடுமையாக போர் இடம்பெற்ற சமயத்தில் உயிரைக் கையில் பிடித்தபடி நாட்டைவிட்டு வெளியேறிய புலம்பெயர் தமிழர்களில் மிகச் சொற்பமானோர...Read More

நிபந்தனையற்ற விடுதலையே தேவை பொது மன்னிப்பும் புனர்வாழ்வும் அல்ல

June 28, 2018
அடையாளம் கொள்கை ஆய்வுக்கான நிலையம் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டத்துறையின் சமகால சட்ட விடயங்களுக்கான அரங்கத்தோடு இணைந்து வழங்கி...Read More
Powered by Blogger.